10 d’abr. 2011

La depuració o represió després de la guerra als i les mestres. Actividad a l'aula

- METODOLOGIA

Treball en gran grup i individual


- OBJECTIUS

. Aconseguir una visió positiva sobre els assoliments que es van aconseguir amb la II República en matèria educativa i una visió crítica sobre els retrocessos després del final de la Guerra Civil.

. Analitzar com amb l'escola de la IIª República les gents del poble podien sortir de l'analfabetisme i generar els seus propis corrents d'opinió, en poder accedir a la informació
de manera crítica.

. Reflexionar sobre com el control de la informació comporta que aquesta arribi de manera que no genera opinió i per tant tampoc oposició ni posicionament sobre temes que ens afecten. Analitzar el paper de les noves tecnologies e internet per la democratizació de la informació.

. Conèixer el paper que les mestres van tenir per a la ciutadania a Espanya.

. Rescatar de l'oblit, l'especial persecució que es va fer de les mestres com a pedagogues però
també pel seu suposat paper femení trasgredit.


- TEMPS

Dues sessions


- MATERIAL NECESSARI

La pròpia unitat didàctica, però també accés a internet i a la biblioteca del centre.


- PROCEDIMENT

. En gran grup es va a llegir la unitat didàctica i es va a debatre breument.

. De forma individual es buscarà la informació que se li demani i es contestaran a unes
qüestions.


- ORIENTACIÓ DE L'ACTIVITAT

L'Escola durant la IIª República va buscar solucions al problema d'analfabetisme a Espanya, la constitució de 1931 contemplava una participació ciutadana sense precedents en aquest país, però per a això la població havia de ser conscient i alhora crítica de les opcions polítiques que concorrien a les urnes, per prendre partit de forma lliure per una o una altra, no com havia succeït en uns altres temps, en els quals els cacics determinaven el vot, doncs la gent no sabia llegir.

El paper del Magisteri Español va ser essencial i sobretot el de les mestres.


- INSTRUCCIONS PER A L'ALUMNAT

. Amb el text de l'article 48 de la constitució del 31, busca un article similar en la constitució actual i en la LOE (Llei Orgànica d'Educació de 3 de maig de 2006) Tenint en compte
el moment en el qual s'escriu cada text definiries aquesta constitució de 1931 com a negativa per a la ciutadania?

. Busca en internet “Missions Pedagògiques” i tracta d'explicar amb les teves paraules com era la seva labor la definiries com a negativa?

. Busca també el nom de mestres innovadores en aquella època, intenta buscar el nom de mestres després de la guerra civil aquests noms al fet que s'associen? a la innovació o a la persecució?

. Analitza els textos on es parla de les mestres detingudes, assenyala en el mateix aquells trets pels quals són condemnades i no tenen a veure amb el seu treball. Fes el mateix amb els que es relacionen amb el seu treball.

Busca exemples de mestres contra les quals s'han pres represàlies i compara. Per què creieu que a les mestres se'ls té en compte determinades maneres de fer?

Quin paper, quin model consideres que es vol per a la dona en aquells moments? pots justificar, avui aquest paper per a tu si ets noia o per a les teves companyes si ets noi?


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada