14 d’abr. 2011

Objectius Pedagògics

UNITAT DESTINADA A ALUMNAT DE SECUNDÀRIA I BATXILLER


OBJECTIU GENERAL:

Recuperar la memòria de les mestres de la II República, coneixent les aportacions
que van realitzar a l'extensió i renovació de l'ensenyament, les seves vides
i la repressió que van viure després de la Guerra Civil Espanyola.


COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

COGNITIVES:

- Conèixer la realitat de les mestres en la II República, els seus assoliments i aportacions a l'educació.

- Conèixer l'evolució de l'educació de les dones.

- Conèixer les característiques i repercussions d'aquesta educació en el canvi
del paper que les dones exercirien en la societat espanyola.

- Conèixer les principals característiques de l'educació en la II República
en relació amb la igualtat entre els sexes.

- Conèixer la història més propera i valorar el paper que les dones han
exercit en les diferents generacions.


PROCEDIMENTALS /INSTRUMENTALS (Saber fer)

- Saber utilitzar el mètode històric per comprendre i explicar la importància
que ha tingut l'educació de les dones en la consecució de la igualtat.

- Saber fer noves preguntes a les fonts primàries i secundàries per conèixer la història de les mestres i els canvis històrics que s'han produït en l'educació de les dones, durant els segles XIX i XX.

- Saber mirar al passat per recuperar la memòria històrica, i comprometre's en la construcció d'un present més just i igualitari, que recordi la memòria d'aquelles mestres que van lluitar pels principis que ara defensem.


ACTITUDINALS (Ser)

- Capacitat per a l'anàlisi crítica amb les situacions de discriminació cap a les dones.

- Capacitat per recuperar la memòria històrica que faci visible el paper de les dones en l'educació i els retorni la dignitat rescatant-les de l'oblit.

- Capacitat per identificar els assoliments de les mestres de la II República.

- Capacitat per valorar la importància de la coeducació en els anys de la Segona República i en l'actualitat.

- Capacitat de compromís amb el desenvolupament democràtic basat en la igualtat de drets entre dones i homes.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada