10 d’abr. 2011

La situació de l'escola rural en les primeres dècades del segle XX

En les primeres dècades del segle XX l'escola rural sofria un abandó molt important. Enmig d'aquest panorama tan desolador, les Missions Pedagògiques van representar un mitjà important de dinamització i desenvolupament de les escoles dels pobles i llogarets.

A les dificultats materials s'unien l'absentisme escolar, conseqüència de la mà d'obra infantil
en les feines agrícoles o manufacturació de productes, per augmentar la quota pecuniària de les famílies més necessitades.

En el cas de les nenes la situació s'agreujava.

No es creia necessari que la dona obtingués major instrucció i formació que la relacionada amb les tasques de la llar.

D'aquesta manera moltes nenes no van aconseguir continuïtat en els seus estudis, per la qual cosa no van obtenir una educació total. Es convertien en analfabetes completes o analfabetes funcionals.

Al costat de la lluita contra l'analfabetisme i l'increment de l'escolarització, l'evolució de l'escola rural durant el període republicà no pot obviar el debat sobre el model escolar i la pròpia identitat de l'escola rural.

Era necessari omplir els nous edificis amb una activitat educativa adequada a les necessitats
de la població rural: classes nocturnes, activitats culturals, biblioteca i museu pedagògics,
etc. Davant el dilema escola rural-escola urbana, pedagogues i pedagogs republicans van proposar
una escola “més” rural en el sentit d'una escola arrelada en l'entorn i adequada a les necessitats del mitjà rural. Es tractava de dur a terme un projecte pedagògic de gran amplitud:
millorar l'escola amb la finalitat de millorar el poble o el llogaret.

En aquests canvis experimentats per l'escola rural republicana, cal destacar el paper de la renovació pedagògica impregnada dels ideals de la Nova Educació.

Sota l'objectiu final de “vitalitzar” l'escola, present en els escrits de diferents pedagogs
republicans, es procedeix a una notable renovació de mètodes que deixaran de pivotar en el llibre de text i els programes oficials i centraran el seu eix en els recursos educatius del
mitjà rural.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada